Pravidla

TERMÍN
Soutěž trvá od 1. listopadu 2021 do 7. ledna 2022 na území České republiky.
 
HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAVIDLA 
Soutěž „Daňař & daňová firma roku“ je jediná soutěž tohoto typu v České republice, která má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a zvolit nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů. Součástí této soutěže jsou i další kategorie jako například volba nejlepšího lektora/nejlepší lektorky v daních. První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2010. 
 
Veškerá komunikace probíhá elektronicky, a to přes webové rozhraní www.danar-roku.cz. Hlasovat může každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky starší 18 let. 
 
Soutěž je rozdělena do 3 skupin:
1/ Kategorie s hlasováním veřejnosti bez omezení
2/ Kategorie s hlasováním odborné daňové veřejnosti
3/ Kategorie bez hlasování: ETL Global Největší poradenská firma roku 2021. 
 
1. KATEGORIE S HLASOVÁNÍM VEŘEJNOSTI BEZ OMEZENÍ
Veřejnost (bez omezení) nominuje nebo hlasuje prostřednictvím portálu www.danarroku.cz v těchto kategoriích:
 
Nejžádanější zaměstnavatel v daních
Popis: Daňová firma, kde byste chtěli nejraději pracovat (nebo už pro ni pracujete).
Pravidla: Veřejnost hlasuje přímo uvedením konkrétní firmy v sekci Hlasování. Veřejnost může hlasovat od 1. listopadu 2021 do 7. ledna 2022 včetně. Hodnotícím kritériem je získaný počet hlasů.
 
Nejvstřícnější pracoviště finančního úřadu
Popis: Nejvstřícnější pracoviště finančního úřadu, co se týká přístupu k poplatníkům. Na základě hlasování vybereme TOP 3 nejvstřícnějších pracovišť finančních úřadů.
Pravidla: Veřejnost hlasuje označením konkrétního územního pracoviště finančního úřadu ze zadaných územních pracovišť finančních úřadů, a to v sekci Hlasování. Veřejnost může hlasovat od 1. listopadu 2021 do 7. ledna 2022  včetně. Hodnotícím kritériem je získaný počet hlasů. 
 
Nejlepší lektor/ka v daních
Popis: Nejlepší lektor/lektorka daňové problematiky.
Pravidla: Návrhy na nominace v kategorii Nejlepší lektor/lektorka v daních zasílá široká veřejnost přes nominační formulář (viz Nominace) od 1. listopadu 2021 do 22. listopadu 2021 včetně. Z navržených jmen či oblastí vybere pořadatel a odborná porota v rámci jednotlivých kategorií tzv. short list s až 10 jmény. 
 • Jedním z rozhodujících kritérií je počet obdržených nominací. Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii (či v kategorii, která byla v minulosti samostatnou kategorií, ale nově je součástí tří hlavních kategorií ) v předešlém ročníku.  
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v této kategorii a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro tuto kategorii účastnit.
 • V ostatním není pořadatel ani odborná porota při sestavování short listu nikterak omezen. 
 • Pořadatel má možnost doplnit short list až o 5 jmen/oblastí na základě divoké karty. Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování. Veřejnost následně svým hlasováním určí jejich pořadí. Veřejnost může hlasovat od 13. prosince 2021 do 7. ledna 2022 včetně.

2. KATEGORIE S HLASOVÁNÍM ODBORNÉ DAŇOVÉ VEŘEJNOSTI

Kdo je odborná veřejnost?
Odbornou daňovou veřejností se rozumí osoby na těchto (nebo obdobných) pozicích: daňový poradce/daňová poradkyně, daňový asistent nebo analytik či konzultant/daňová asistentka nebo analytička nebo konzultantka, daňový specialista, metodik nebo expert/daňová specialistka, metodička nebo expertka, daňový vedoucí nebo manažer nebo senior manažer/daňová vedoucí nebo manažerka či senior manažerka, daňový ředitel/daňová ředitelka, daňový partner či senior partner/daňová partnerka nebo senior partnerka, zaměstnanec/zaměstnankyně Ministerstva financí České republiky nebo Finanční správy.
 
Odborná daňová veřejnost nominuje nebo hlasuje prostřednictvím portálu www.danarroku.cz v těchto kategoriích:
 
Daňař roku 2021
Popis: Největší daňoví specialisté z vybraných oblastí, jež určuje porota. Každý rok bude vyhlášen Daňař roku ze 3 následujících oblastí:
 • DPH
 • přímé daně (vč. mezinárodního zdanění a traferových cen)
 • správa daní 

(dále jen "soutěžní oblasti").

Pravidla: Kategorie Daňař roku se vyhlašuje ze 3 výše uvedených soutěžních oblastí. Návrhy na nominace z výše uvedených soutěžních oblastí zasílá odborná veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře (viz Nominace) dostupného od 1. listopadu 2021 do 22. listopadu 2021 včetně. Na základě nominací vyberou pořadatel a porota následně min. 3 soutěžní oblasti, ve kterých se bude pro konkrétní ročník vyhlašovat Daňař roku. 
 • Pořadatel a porota následně vyberou ze zaslaných nominací tzv. short list s až 10 jmény pro každou ze soutěžních oblastí.
 • Jedním z rozhodujících kritérií pro sestavení short listu je počet obdržených nominací. Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii (či v kategorii, která byla v minulosti samostatnou kategorií, ale nově je součástí tří hlavních kategorií ) v předešlém ročníku.  
 • V ostatním nejsou pořadatel ani porota při sestavování short listu nikterak omezeni.
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v některé z oblastí a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro tuto oblast účastnit.
 • Pořadatel má možnost jednotlivý short list doplnit až o 5 jmen na základě divoké karty. Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování.
 • Hlasování pro odbornou veřejnost bude dostupné od 13. prosince 2021 do 7. ledna 2022.
 • Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel Daňaře roku pro každou z nominovaných soutěžních oblastí.
 
Daňové naděje roku 2021
Popis: Největší daňové naděje, které se narodily mezi roky 1986 až 1998 včetně, a navzdory časově omezeným pracovním zkušenostem udivují již nabytými daňovými znalostmi. Vyberte 3 největší daňové naděje.
Pravidla: Návrhy na nominace zasílá odborná veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře (viz Nominace) dostupného od 1. listopadu 2021 do 22. listopadu 2021 včetně.
 • Pořadatel a porota následně vyberou ze zaslaných nominací tzv. short list s až 10 jmény pro každou ze soutěžních oblastí.
 • Jedním z rozhodujících kritérií pro sestavení short listu bude počet obdržených nominací. Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii (či v kategorii, která byla v minulosti samostatnou kategorií, ale nově je součástí tří hlavních kategorií ) v předešlém ročníku.  
 • V ostatním nejsou pořadatel ani porota při sestavování short listu nikterak omezeni. 
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v této kategorii a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro tuto kategorii účastnit. 
 • Pořadatel má možnost jednotlivý short list doplnit až o 5 jmen Návrhy na nominace daňových nadějí zasílá odborná veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře (viz Nominace) od 1. listopadu 2021 do 22. listopadu 2021 včetně. Z navržených jmen pořadatel a porota vyberou tzv. short list s až 10 jmény. na základě divoké karty. Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování
 • Hlasování pro odbornou veřejnost bude dostupné od 13. prosince 2021 do 7. ledna 2022.
 • Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel tři Daňové naděje.
 
Daňová osobnost roku 2021
Popis: Osobnost z daňové sféry, která svým působením dokázala něčím pozitivním přispět v tomto odvětví. Hlasuje se samostatně pro osobnost z komerční nebo státní daňové sféry.
PravidlaNávrhy na nominace daňové osobnosti roku zasílá odborná veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře dostupného v sekci Nominace od 1. listopadu 2021 do 22. listopadu 2021 včetně. 
 • Platné od ročníku 2019: Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii v předešlých ročnících. Proto toto pravidlo se bude zohledňovat vítězství v ročníku 2018 a následujících, vítězství v předešlých ročnících se nebere v potaz. 
 • Porota a pořadatel vyberou tzv. short list až s 5 jmény, a to samostatně pro soukromou sféru a samostatně pro státní správu. Počet nominací pro příslušnou osobu není rozhodujícím kritériem. Pořadatel a porota mají možnost short list doplnit až o 3 jména na základě divoké karty. 
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v této kategorii a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 5 míst, nebude se výběru pro tuto kategorii účastnit. 
 • Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování
 • Hlasování pro odbornou veřejnost bude dostupné od 13. prosince 2021 do 7. ledna 2022.
 • Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel pořadí - samostatně pro soukromou sféru a samostatně pro státní správu).

3. KATEGORIE ETL NEJVĚTŠÍ PORADENSKÁ FIRMA ROKU 2021

Popis: Tato kategorie neprobíhá formou hlasování.
Pravidla: viz samostatná strana - pravidla ETL Největší poradenská firma roku.
 
 

Ostatní právní ujednání – společná pro celou soutěž – viz Obchodní podmínky.