Pravidla

TERMÍN
Soutěž trvá od 1. listopadu 2022 do 9. ledna 2023 na území České republiky.
 
HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěž „Daňař & daňová firma roku“ je jediná soutěž tohoto typu v České republice, která má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a zvolit nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů. Součástí této soutěže jsou i další kategorie jako například volba nejlepšího lektora/nejlepší lektorky v daních. První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2010. 
 
Veškerá komunikace probíhá elektronicky, a to přes webové rozhraní www.danar-roku.cz. Hlasovat může každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky starší 18 let. 
 
Soutěž je rozdělena do 3 skupin:
1/ Kategorie s hlasováním veřejnosti bez omezení
2/ Kategorie s hlasováním odborné daňové veřejnosti
3/ Kategorie bez hlasování: ETL Global Největší poradenská firma roku 2022. 
 
1. KATEGORIE S HLASOVÁNÍM VEŘEJNOSTI BEZ OMEZENÍ
Veřejnost (bez omezení) nominuje nebo hlasuje prostřednictvím portálu www.danarroku.cz v těchto kategoriích:
 
Nejžádanější zaměstnavatel v daních
Popis: Daňová firma, kde byste chtěli nejraději pracovat (nebo už pro ni pracujete).
Pravidla: Veřejnost hlasuje přímo uvedením konkrétní firmy v sekci Hlasování. Veřejnost může hlasovat od 1. listopadu 2022 do 9. ledna 2023 včetně. Hodnotícím kritériem je získaný počet hlasů.
 
Nejvstřícnější pracoviště finančního úřadu
Popis: Nejvstřícnější pracoviště finančního úřadu, co se týká přístupu k poplatníkům. Na základě hlasování vybereme TOP 3 nejvstřícnějších pracovišť finančních úřadů.
Pravidla: Veřejnost hlasuje označením konkrétního územního pracoviště finančního úřadu ze zadaných územních pracovišť finančních úřadů, a to v sekci Hlasování. Veřejnost může hlasovat od 1. listopadu 2022 do 9. ledna 2023  včetně. Hodnotícím kritériem je získaný počet hlasů. 
 
Nejlepší lektor/ka v daních
Popis: Nejlepší lektor/lektorka daňové problematiky.
Pravidla: Návrhy na nominace v kategorii Nejlepší lektor/lektorka v daních zasílá široká veřejnost přes nominační formulář (viz Nominace) od 1. listopadu 2022 do 22. listopadu 20221 včetně. Z navržených jmen či oblastí vybere pořadatel a odborná porota v rámci jednotlivých kategorií tzv. short list s až 10 jmény. 
 • Jedním z rozhodujících kritérií je počet obdržených nominací. Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii (či v kategorii, která byla v minulosti samostatnou kategorií, ale nově je součástí tří hlavních kategorií ) v předešlém ročníku.  
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v této kategorii a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro tuto kategorii účastnit.
 • V ostatním není pořadatel ani odborná porota při sestavování short listu nikterak omezen. 
 • Pořadatel má možnost doplnit short list až o 5 jmen/oblastí na základě divoké karty. Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování. Veřejnost následně svým hlasováním určí jejich pořadí. Veřejnost může hlasovat od 13. prosince 2022 do 9. ledna 2023 včetně.

2. KATEGORIE S HLASOVÁNÍM ODBORNÉ DAŇOVÉ VEŘEJNOSTI

Kdo je odborná veřejnost?
Odbornou daňovou veřejností se rozumí osoby na těchto (nebo obdobných) pozicích: daňový poradce/daňová poradkyně, daňový asistent nebo analytik či konzultant/daňová asistentka nebo analytička nebo konzultantka, daňový specialista, metodik nebo expert/daňová specialistka, metodička nebo expertka, daňový vedoucí nebo manažer nebo senior manažer/daňová vedoucí nebo manažerka či senior manažerka, daňový ředitel/daňová ředitelka, daňový partner či senior partner/daňová partnerka nebo senior partnerka, zaměstnanec/zaměstnankyně Ministerstva financí České republiky nebo Finanční správy.
 
Odborná daňová veřejnost nominuje nebo hlasuje prostřednictvím portálu www.danarroku.cz v těchto kategoriích:
 
Daňař roku 2022
Popis: Největší daňoví specialisté z vybraných oblastí, jež určuje porota. Každý rok bude vyhlášen Daňař roku ze 3 následujících oblastí:
 • DPH
 • přímé daně (vč. mezinárodního zdanění a traferových cen)
 • správa daní 

(dále jen "soutěžní oblasti").

Pravidla: Kategorie Daňař roku se vyhlašuje ze 3 výše uvedených soutěžních oblastí. Návrhy na nominace z výše uvedených soutěžních oblastí zasílá odborná veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře (viz Nominace) dostupného od 1. listopadu 2022 do 22. listopadu 2022 včetně. Na základě nominací vyberou pořadatel a porota následně min. 3 soutěžní oblasti, ve kterých se bude pro konkrétní ročník vyhlašovat Daňař roku. 
 • Pořadatel a porota následně vyberou ze zaslaných nominací tzv. short list s až 10 jmény pro každou ze soutěžních oblastí.
 • Jedním z rozhodujících kritérií pro sestavení short listu je počet obdržených nominací. Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii (či v kategorii, která byla v minulosti samostatnou kategorií, ale nově je součástí tří hlavních kategorií ) v předešlém ročníku.  
 • V ostatním nejsou pořadatel ani porota při sestavování short listu nikterak omezeni.
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v některé z oblastí a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro tuto oblast účastnit.
 • Pořadatel má možnost jednotlivý short list doplnit až o 5 jmen na základě divoké karty. Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování.
 • Hlasování pro odbornou veřejnost bude dostupné od 13. prosince 2022 do 9. ledna 2023.
 • Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel Daňaře roku pro každou z nominovaných soutěžních oblastí.
 
Daňové naděje roku 2022
Popis: Největší daňové naděje, které se narodily mezi roky 1986 až 1998 včetně, a navzdory časově omezeným pracovním zkušenostem udivují již nabytými daňovými znalostmi. Vyberte 3 největší daňové naděje.
Pravidla: Návrhy na nominace zasílá odborná veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře (viz Nominace) dostupného od 1. listopadu 2022 do 22. listopadu 2022 včetně.
 • Pořadatel a porota následně vyberou ze zaslaných nominací tzv. short list s až 10 jmény pro každou ze soutěžních oblastí.
 • Jedním z rozhodujících kritérií pro sestavení short listu bude počet obdržených nominací. Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii (či v kategorii, která byla v minulosti samostatnou kategorií, ale nově je součástí tří hlavních kategorií ) v předešlém ročníku.  
 • V ostatním nejsou pořadatel ani porota při sestavování short listu nikterak omezeni. 
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v této kategorii a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro tuto kategorii účastnit. 
 • Pořadatel má možnost jednotlivý short list doplnit až o 5 jmen Návrhy na nominace daňových nadějí zasílá odborná veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře (viz Nominace) od 1. listopadu 2022 do 23. listopadu 2022 včetně. Z navržených jmen pořadatel a porota vyberou tzv. short list s až 10 jmény. na základě divoké karty. Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování
 • Hlasování pro odbornou veřejnost bude dostupné od 13. prosince 2022 do 9. ledna 2023.
 • Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel tři Daňové naděje.
 
Daňová osobnost roku 2022
Popis: Osobnost z daňové sféry, která svým působením dokázala něčím pozitivním přispět v tomto odvětví. Hlasuje se samostatně pro osobnost z komerční nebo státní daňové sféry.
PravidlaNávrhy na nominace daňové osobnosti roku zasílá odborná veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře dostupného v sekci Nominace od 1. listopadu 2022 do 22. listopadu 2022 včetně. 
 • Platné od ročníku 2019: Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii v předešlých ročnících. Proto toto pravidlo se bude zohledňovat vítězství v ročníku 2018 a následujících, vítězství v předešlých ročnících se nebere v potaz. 
 • Porota a pořadatel vyberou tzv. short list až s 5 jmény, a to samostatně pro soukromou sféru a samostatně pro státní správu. Počet nominací pro příslušnou osobu není rozhodujícím kritériem. Pořadatel a porota mají možnost short list doplnit až o 3 jména na základě divoké karty. 
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v této kategorii a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 5 míst, nebude se výběru pro tuto kategorii účastnit. 
 • Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování
 • Hlasování pro odbornou veřejnost bude dostupné od 13. prosince 2022 do 9. ledna 2023.
 • Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel pořadí - samostatně pro soukromou sféru a samostatně pro státní správu).

3. KATEGORIE ETL NEJVĚTŠÍ PORADENSKÁ FIRMA ROKU 2022

Popis: Tato kategorie neprobíhá formou hlasování.
Pravidla: viz samostatná strana - pravidla ETL Největší poradenská firma roku.
 
 

Ostatní právní ujednání – společná pro celou soutěž – viz Obchodní podmínky.

COOKIES
Vážený návštěvníku, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Data využijeme ke zlepšování našich služeb. Předem děkujeme za udělení souhlasu.
Souhlas můžete odmítnout zde.