Galavečer

Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních roku 2022 se stala společnost PwC Česká republika. Kdo další bodoval v soutěži Daňař & daňová firma roku?

Praha, 8. února 2023

Ve středu 8. února se konal již 13. ročník soutěže Daňař & daňová firma roku. Během slavnostního večera bylo vyhlášeno celkem 14 vítězů různých kategorií. Do prostor společnosti Wolters Kluwer ČR, pořadatele soutěže, byli pozvání všichni vítězové a další část publika sledovala vyhlašování v rámci online přenosu. 

Do pěti soutěžních kategorií se v letošním roce nominovalo nebo bylo nominováno přes 100 odborníků a daňových specialistů. Do finálového hlasování na webových stránkách soutěže porota vybrala 49 odborníků. Nejsilněji obsazenými kategoriemi byly kategorie Nejlepší lektor v daních a Daňař roku v oblasti přímých daní. V obou zmíněných kategoriích soupeřilo celkem 10 nominovaných. 

Široká veřejnost ocenila svými hlasy Nejžádanější zaměstnavatele v daních a Nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů za rok 2022. Na závěr večera byla vyhlášena kategorie ETL Global Největší poradenská firma roku 2022, která představuje porovnání většiny velkých hráčů na poli poradenských služeb v České republice z hlediska obratu a počtu zaměstnanců. Do letošního ročníku, který podpořila poradenská síť ETL Global, se zapojilo celkem 9 poradenských firem (bez společností z tzv. Velké 4).

Titul Nejžádanější zaměstnavatel v daních získala společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o. 

Daňovou osobností roku 2022 za státní sféru se stal Otakar Sladkovský, ředitel Sekce výkonu daní, Generální finanční ředitelství. 

Za komerční sféru zvítězil Jan Molín, daňový poradce, který působí také na VŠE v Praze a v minulém roce získal titul Nejlepší lektor v daních. 

Daňařem roku 2022 v oblasti daň z přidané hodnoty se stala Zdeňka Hušáková, ředitelka odboru a zástupkyně ředitele sekce Územního pracoviště v Rakovníku, Finanční úřad pro Středočeský kraj. V oblasti správa daní byla Daňařem roku 2022 vyhlášena Jiřina Procházková z advokátní kanceláře Deilotte Legal s.r.o. a titulem Daňař roku v oblasti přímé daně (včetně mezinárodního zdanění a transferových cen) se může pyšnit daňový poradce Pavel Běhounek. 

Jako začínající daňové hvězdy zazářili v kategorii Největší daňové naděje Ladislav Henáč, ředitel Sekce metodické podpory daní, Generální finanční ředitelství, Stanislav Suchan, SM tax, s. r. o., a Jakub Kramoliš, Grant Thornton Tax & Accounting, s. r. o.

Nejžádanějším lektorem v daních byl v rámci soutěže vyhlášen Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR, daňový poradce, N-Consult, s. r. o.

Nejvstřícnějšími územními pracovišti finančních úřadů, jež byla zvolena širokou veřejností (řazeno podle počtu hlasů), se stala pracoviště:
•    Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Vyškov
•    Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště České Budějovice
•    Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I

Poslední vyhlašovanou kategorií byla ETL Global Největší poradenská firma roku 2022 mimo Velkou 4. Na prvenství po loňském druhém místě dosáhla skupina BDO. Skupina BDO zabodovala také z pohledu porovnání dle celkového počtu zaměstnanců, kde se umístila rovněž na první pozici. 

Celkové výnosy společností umístěných za Velkou 4 (tj. na 5. až 13. místě dle dosaženého obratu za poradenské služby) dosáhly v roce 2022 celkem 3,6 mld. Kč, jak zmínil Robert Jurka z ETL Global při online vyhlášení. 

Celá soutěž (nominace a hlasování) probíhala od 1. listopadu 2022 do 9. ledna 2023 prostřednictvím webových stránek www.danar-roku.cz. Mediální podporu soutěži zajišťují profesní organizace jako Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních, Svaz účetních ČR a Český institut interních auditorů.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Záznam je k dispozici zde.


 

 

 

Osobnosti jako Tatjana Richterová, Jan Molín či Jiří Hlaváč bodovaly v soutěži DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU 2021.

Kdo další získal titul?

Praha, 9. února 2022

Odtajnění výsledků již 12. ročníku soutěže Daňař & daňová firma roku se i ve virtuálním prostoru neslo ve slavnostním duchu. Online přenos, při kterém bylo vyhlášeno celkem 14 vítězů z různých kategorií, se konal ve středu 9. února a byl vysílán z prostor společnosti Wolters Kluwer, pořadatele soutěže.

V letošním ročníku nominovala odborná veřejnost přes 300 odborníků a daňových specialistů v celkem pěti soutěžních kategoriích. Do finálních bojů (hlasování na webových stránkách soutěže) porota pak vybrala celkem 43 odborníků, přičemž nejsilněji obsazenou kategorií byl Daňař roku 2021 v oblasti přímých daní, kde o titul bojovalo celkem 10 nominovaných.

Široká veřejnost ocenila svými hlasy Nejžádanější zaměstnavatele v daních a Nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů za rok 2021. Na závěr byla pak vyhlášena kategorie ELT Global Největší poradenská firma roku 2021 – tuto kategorii je možné označit za žebříček největších poradenských firem v České republice. Do toho letošního, jehož sestavení podpořila poradenská síť ETL Global, se zapojilo celkem 10 poradenských firem (bez společností z tzv. Velké 4).

Titul Nejžádanější zaměstnavatel v daních už popáté obhájila společnost TPA TAX s.r.o. Toto ocenění již získala v letech 2013, 2015, 2017 a 2018.

Daňovou osobností roku 2021 za státní sféru se stala Tatjana Richterová, ředitelka Generálního finančního ředitelství. Za komerční sféru získala titul Daňová osobnost roku Jana Skálová, daňová poradkyně, auditorka a partnerka ve skupině TPA.

Daňařem roku 2021 v oblasti daň z přidané hodnoty se stal Richard Knobloch ze společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. V oblasti správa daní byla Daňařem roku vyhlášena Hana Erbsová působící ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, a titulem Daňař roku v oblasti přímé daně (vč. mezinárodního zdanění a transferových cen) se může pyšnit Jiří Hlaváč, partner ve skupině TPA.

Největšími daňovými nadějemi se stali Monika Lodrová ze společnosti BDO Czech Republic s.r.o., Martin Sádovský působící na Generálním finančním ředitelství (Sekce metodiky a výkonu daní / Odbor nepřímých daní) a Ondřej Popelka z Finančního úřadu pro Pardubický kraj.

Titul Nejžádanější lektor v daních byl udělen Janu Molínovi, který působí mimo jiné na VŠE v Praze.

Nejvstřícnějšími územními pracovišti finančních úřadů, jež byla zvolena širokou veřejností (řazeno podle počtu hlasů), se stala pracoviště:

  • Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno–venkov
  • Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I
  • Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 1

Celkové výnosy společností umístěných za Velkou 4 (tj. na 5. až 17. místě dle dosaženého obratu za poradenské služby) dosáhly v roce 2021 celkem 4,2 mld. Kč, jak zmínil Robert Jurka z ETL Global při online vyhlášení.

Celá soutěž (nominace a hlasování) probíhala od 1. listopadu 2021 do 7. ledna 2022 prostřednictvím webových stránek www.danar-roku.cz. Mediální podporu soutěži zajišťují profesní organizace jako Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních, Svaz účetních ČR a Český institut interních auditorů.

Kompletní výsledky zde. Fotografie vítězů zde. Prezentace z galavečera zde.

Záznam z online přenosu zde.

 

 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků ročníku 2020 se konalo dne 9. února 2021 formou online-přenosu (MS Teams). Záznam z přenosu je k dispozici zde.

Prezentace z galavečera je dostupná zde.

 

----------  tisková zpráva -------

 

Hned dva tituly v 11. ročníku soutěže Daňař & daňová firma roku získala Ivana Pilařová. Kdo další bodoval?

Praha, 9. února 2021

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže Daňař & daňová firma roku se poprvé vinou koronaviru konal virtuálně. Nominovaní a další významné osobnosti z daňové sféry se mohli společně potkat v úterý 9. února na online vyhlášení výsledků již 11. ročníku soutěže, které bylo vysíláno z prostor společnosti Wolters Kluwer ČR, pořadatele soutěže. Celým přenosem, v jehož rámci bylo vyhlášeno celkem 14 vítězů ze 7 kategorií, hosty provázela s lehkostí a humorem moderátorka Jana Víšková.

Ti nejlepší daňoví specialisté a osobnosti z oblasti daní byli oceněni na základě hlasování odborné i laické veřejnosti. Vedle toho byly také vyhlášeny tři Nejvstřícnější finanční úřady a Nejžádanější zaměstnavatel v daních za rok 2020. Již potřetí byl vyhlášen žebříček největších poradenských firem, jehož sestavení podpořila mezinárodní poradenská síť ETL Global.

Hlasování v tomto ročníku soutěže probíhalo od 2. listopadu 2020 do 8. ledna 2021. Do soutěže bylo nominováno celkem 48 daňových specialistů a osobností, největší počet nominovaných pak zaznamenala kategorie Daňové naděje roku 2020.

V průběhu večera bylo na doprovodné prezentaci zveřejněno kompletní pořadí nominovaných v jednotlivých kategoriích včetně procentuálního podílu získaných hlasů na celkovém počtu nominovaných. Výsledková listina je k dispozici na stránkách soutěže www.danar-roku.cz.

Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních se stala společnost RSM CZ a.s., která získala toto ocenění poprvé v historii soutěže. Minulý rok se tato společnost umístila na pátém místě.

Ivana Pilařová (Daňová osobnost 2020 v komerční sféře a Nejlepší lektor v daních 2020)Daňovou osobností roku 2020 za státní sféru se stal Jiří Fojtík působící na Generálním finančním ředitelství. Za komerční sféru získala titul Daňová osobnost roku Ivana Pilařová, daňová poradkyně a účetní specialistka.

Kategorie Daňař roku 2020 byla obsazena následovně: V oblasti Daň z přidané hodnoty bodoval Igor Pantůček ze společnosti BDO Czech Republic s.r.o., titul Daňař roku v oblasti Správa daní získala Alena Wágner Dugová působící v Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Daňařem roku v oblasti Daně z příjmů se stala Pěva Čouková zastupující společnost Účetní portál a.s.

Ze začínajících hvězd v daňovém poradenství získali nejvíce hlasů a titul Daňové naděje roku 2020 obdrželi Vít Křivánek ze společnosti BDO Legal s.r.o., advokátní kancelář, Barbora Čapská z Finančního úřadu pro Pardubický kraj a Klára Vandasová ze společnosti RSM CZ a.s.

Ocenění Nejžádanější lektor v daních bylo uděleno Ivaně Pilařové, pro niž to byl v tomto ročníku již druhý získaný titul.

Nejvstřícnějšími územními pracovišti finančních úřadů, jež byla zvolena širokou veřejností (řazeno podle počtu hlasů), se stala pracoviště:
•    Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I
•    Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno–venkov
•    Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Českých Budějovicích

Poslední vyhlašovanou kategorií byla ETL Global Největší poradenská firma roku 2020 mimo Velkou 4, jejíž podstatou je sestavení žebříčku největších poradenských firem na základě několika sledovaných ukazatelů. První místo při srovnání dle celkového obratu za rok 2020 získala společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. Skupina BDO pak zaujala první pozici při porovnání dle celkového počtu zaměstnanců.

U společností umístěných za Velkou 4 (tj. na 5. až 15. místě dle obratu za poradenské služby) došlo ke zvýšení celkových výnosů z 2,8 mld. Kč v roce 2019 na 3,4 mld. Kč v roce 2020, jak zmínil Robert Jurka z ETL Global při online vyhlášení. 

Zleva: Milan Pašek, Jiří Jakoubek, Pavel Humplík a Tomáš Brabenec (Grant Thornton Czech Republic a.s.)

 

Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních za rok 2019 je společnost Deloitte. Kdo se stal Daňařem roku?

 

Praha 6. 2. 2020

Ve středu 5. 2. 2020 se v pražském hotelu International uskutečnil jubilejní desátý ročník soutěže DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA roku. Během galavečera proběhlo slavnostní vyhlášení 14 vítězů ze 7 kategorií soutěže, pořádané společností Wolters Kluwer ČR. Ti nejlepší daňoví specialisté a osobnosti z oblastí daní byli oceněni na základě hlasování odborné i laické veřejnosti. Vedle toho byly oceňovány také tři Nejvstřícnější finanční úřady roku 2019, Nejžádanější zaměstnavatel v daních za rok 2019 a již podruhé byl vyhlášen žebříček Největších poradenských firem roku 2019, jehož sestavení podpořila mezinárodní poradenská síť ETL Global.

Hlasování v tomto ročníku soutěže probíhalo od 1. 11. 2019 do 8. 1. 2020. Letos bylo do soutěže nominováno 60 daňových specialistů a osobností. Největší počet nominovaných letos zaznamenala kategorie Daňař roku v oblasti Daně z příjmů, a stala se tak nejsilněji obsazenou kategorií soutěže.

Slavnostního galavečera se zúčastnilo bezmála 120 hostů z řad nominovaných kandidátů, významných osobností působících v oblasti daní a partnerů soutěže. O vtipné komentáře a příjemnou atmosféru se již tradičně postarala moderátorka Jana Víšková, která nás provází soutěží od jejího samého začátku. Zlatým hřebem večera bylo pak hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Hostivař.

Součástí galavečera bylo krátké ohlédnutí za předešlými ročníky, kterého se zhostil Robert Jurka, předseda poroty a zakladatel soutěže. „Za posledních 10 let prošla vývojem nejen samotná pravidla soutěže, ale též webové stránky soutěže či forma a místo vyhlášení výsledků“, shrnul Robert Jurka. Jeho slova provázela krátká prezentace, která je k dispozici zde.

Stejně jako v minulých letech bylo v průběhu večera zveřejněno kompletní pořadí nominovaných v jednotlivých kategoriích včetně procentuálního podílu získaných hlasů na celkovém počtu. Výsledková listina za rok 2019 je k dispozici na stránkách soutěže www.danar-roku.cz.

Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních se stala společnost Deloitte Česká republika, která získala toto ocenění poprvé v historii soutěže.

Daňovou osobností roku 2019 se za státní sféru stala Eva Kostolanská působící na Generálním finančním ředitelství. Za komerční sféru získal titul Daňová osobnost roku Tomáš Goláň zastupující společnost TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář, s. r. o.

Daňařem roku 2019 v oblasti Daň z přidané hodnoty se stal Tomáš Brandejs ze společnosti Deloitte Advisory, s. r. o. V oblasti Správa daní se stal Daňařem roku Karel Alexa, Specializovaných finanční úřad, a titulem Daňař roku v oblasti Daně z příjmů se může pyšnit Iva Rindová působící Finančním úřadě pro Královehradecký kraj.

Největšími daňovými nadějemi se stali Lenka Froschová ze společnosti BDO, David Žákovec z Generálního finančního ředitelství a Andrea Kubáňová ze společnosti Rödl & Partner Tax, k. s.

Titul Nejžádanější lektor v daních byl udělen Tomáši Rozehnalovi působícímu na Odvolacím finančním ředitelství.

Nejvstřícnějšími územními pracovišti finančních úřadů, jež byla zvolena širokou veřejností (řazeno podle počtu hlasů), se stala:

  • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno–venkov
  • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I
  • Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Českých Budějovicích

Letos byla již podruhé vyhlášena kategorie ETL Největší poradenská firma roku 2019 mimo Velkou 4, jejíž podstatou je sestavení žebříčku největších poradenských firem na základě několika sledovaných ukazatelů. Jak uvedl Robert Jurka z ETL Global, touto kategorií soutěže se chceme přiblížit zemím, v nichž je sestavování obdobných žebříčků tradicí.

 

Ve čtvrtek večer se rozdávalo ocenění Daňař roku 2018

Praha 8. 2. 2019
 
V pražském hotelu International byli ve čtvrtek 7. února 2019 slavnostně vyhlášeni vítězové z již 9. ročníku soutěže Daňař & daňová firma roku 2018. V soutěži pořádné společností Wolters Kluwer ČR jsou na základě hlasování odborné i laické veřejnosti odměňováni ti nejlepší daňoví specialisté a osobnosti z oblastí daní. Vedle toho jsou oceňovány také tři Nejvstřícnější finanční úřady roku 2018 a Nejžádanější zaměstnavatel v daních za rok 2018. Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení žebříčku Největších poradenských firem roku 2018, jehož sestavení podpořila mezinárodní poradenská síť ETL Global. Fotografie z večera si můžete prohlédnout zde >>
 
Hlasování tohoto ročníku soutěže probíhalo od 6. listopadu 2018 do 7. ledna 2019. Letos bylo do soutěže nominováno 52 daňových specialistů a osobností a nejvíce obsazenou kategorií se stal Daňař roku v oblasti Správy daní. 
 
Slavnostní galavečer probíhal za účasti většiny nominovaných kandidátů a řady významných osobností. O přátelsky odlehčenou atmosféru se postarala moderátorka Jana Víšková, která provázela i minulé ročníky. Předávání ocenění pak bylo zakončeno příjemným hudebním vystoupením.
 
Boj o titul Nejžádanějšího zaměstnavatele v daních vyhrála společnost TPA Tax, s. r. o., která obhájila vítězství z minulého roku (ale též z let 2013 a 2015). Na druhém místě se umístila společnost Deloitte Advisory s. r. o.
 
Daňovou osobností roku 2018 za státní sféru se stal Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Za komerční sféru získal titul Jiří Nesrovnal zastupující společnost N-Consult.
 
Titulem Daňař roku 2018 v oblasti Daň z přidané hodnoty se může pyšnit Petr Vondraš ze společnosti Moore Stephens s. r. o. V oblasti Správy daní se stala Daňařem roku Jana Jarešová z Generálního ředitelství cel a v mezinárodních daňových vodách kralovala v roce 2018 Hana Skalická (Advokátní kancelář Skalická), jež obdržela titul Daňař roku v oblasti Mezinárodního zdanění. 
Největšími daňovými nadějemi se stali Soňa Hanigovská ze společnosti Fučík & partneři, s. r. o., Tomáš Brokl působící v ECS tax services s. r. o. a Matěj Nešleha ze společnosti KODAP Jihlava.
Titul Nejžádanější lektor v daních byl udělen daňové poradkyni a lektorce Martě Šťastné (Bohemian tax & accounting s. r. o.). 
    
Z rukou ministryně financí Aleny Schillerové si převzala ocenění tři Nejvstřícnější územní pracoviště finančních úřadů, jež byla zvolena širokou veřejností (řazeno podle počtu hlasů):
  • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště v Hořicích
  • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno–venkov
  • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I
Letos poprvé byla vyhlášena kategorie ETL Největší poradenské firmy roku 2018, jejíž podstatou je sestavení žebříčku největších poradenských firem na základě několika sledovaných ukazatelů. Jak uvedl Robert Jurka z ETL Global, touto novou kategorií soutěže se chceme přiblížit zemím, v nichž je sestavování obdobných žebříčků tradicí. Vyjma poradenských firem z tzv. velké čtyřky se této kategorie zúčastnily a poskytly potřebné údaje všechny poradenské firmy, jež patří z hlediska obratu v České republice k nejsilnějším. 
 

Ve čtvrtek večer se rozdávalo ocenění Daňař roku 2018

Praha 8. 2. 2019

V pražském hotelu International byli ve čtvrtek 7. února 2019 slavnostně vyhlášeni vítězové z již 9. ročníku soutěže Daňař & daňová firma roku 2018. V soutěži pořádné společností Wolters Kluwer ČR jsou na základě hlasování odborné i laické veřejnosti odměňováni ti nejlepší daňoví specialisté a osobnosti z oblastí daní. Vedle toho jsou oceňovány také tři Nejvstřícnější finanční úřady roku 2018 a Nejžádanější zaměstnavatel v daních za rok 2018. Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení žebříčku Největších poradenských firem roku 2018, jehož sestavení podpořila mezinárodní poradenská síť ETL Global.
 
Hlasování tohoto ročníku soutěže probíhalo od 6. listopadu 2018 do 7. ledna 2019. Letos bylo do soutěže nominováno 52 daňových specialistů a osobností a nejvíce obsazenou kategorií se stal Daňař roku v oblasti Správy daní. 
 
Slavnostní galavečer probíhal za účasti většiny nominovaných kandidátů a řady významných osobností. O přátelsky odlehčenou atmosféru se postarala moderátorka Jana Víšková, která provázela i minulé ročníky. Předávání ocenění pak bylo zakončeno příjemným hudebním vystoupením.
 
Boj o titul Nejžádanějšího zaměstnavatele v daních vyhrála společnost TPA Tax, s. r. o., která obhájila vítězství z minulého roku (ale též z let 2013 a 2015). Na druhém místě se umístila společnost Deloitte Advisory s. r. o.
 
Daňovou osobností roku 2018 za státní sféru se stal Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Za komerční sféru získal titul Jiří Nesrovnal zastupující společnost N-Consult.
 
Titulem Daňař roku 2018 v oblasti Daň z přidané hodnoty se může pyšnit Petr Vondraš ze společnosti Moore Stephens s. r. o. V oblasti Správy daní se stala Daňařem roku Jana Jarešová z Generálního ředitelství cel a v mezinárodních daňových vodách kralovala v roce 2018 Hana Skalická (Advokátní kancelář Skalická), jež obdržela titul Daňař roku v oblasti Mezinárodního zdanění. 
 
Největšími daňovými nadějemi se stali Soňa Hanigovská ze společnosti Fučík & partneři, s. r. o., Tomáš Brokl působící v ECS tax services s. r. o. a Matěj Nešleha ze společnosti KODAP Jihlava.
 
Titul Nejžádanější lektor v daních byl udělen daňové poradkyni a lektorce Martě Šťastné (Bohemian tax & accounting s. r. o.). 
    
Z rukou ministryně financí Aleny Schillerové si převzaly ocenění tři Nejvstřícnější územní pracoviště finančních úřadů, jež byly zvoleny širokou veřejností (řazeno podle počtu hlasů):
•    Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště v Hořicích
•    Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno–venkov
•    Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I
 
Letos poprvé byla vyhlášena kategorie ETL Největší poradenské firmy roku 2018, jejíž podstatou je sestavení žebříčku největších poradenských firem na základě několika sledovaných ukazatelů. Jak uvedl Robert Jurka z ETL Global, touto novou kategorií soutěže se chceme přiblížit zemím, v nichž je sestavování obdobných žebříčků tradicí. Vyjma poradenských firem z tzv. velké čtyřky se této kategorie zúčastnily a poskytly potřebné údaje všechny poradenské firmy, jež patří z hlediska obratu v České republice k nejsilnějším. 
 
Kompletní výsledková listina za rok 2018 včetně ETL žebříčku Největších poradenských firem je k dispozici zde.
Fotogalerie zde.
 

Kdo bodoval v letošním ročníku soutěže ČSOB Daňař & daňová firma roku 2016

Praha, 16. 2. 2017
 
Sedmý ročník soutěže je úspěšně za námi. Hlasování 7. ročníku soutěže probíhalo od 4. listopadu 2016 do 13. ledna 2017. Vítězi se stali zástupci státní i soukromé daňové sféry a i v tomto ročníku byl sehrán velmi vyrovnaný souboj mezi komerčním a státním daňovým sektorem. Celkem 8 000 hlasujících podpořilo některého ze 106 nominovaných daňařů či z 201 územních pracovišť finančních úřadů. Laická i odborná veřejnost hlasovala prostřednictvím internetu o těch nejlepších z nejlepších v oblasti daní. Odborná daňová veřejnost tak zvolila z nominovaných kandidátů daňovou osobnost roku 2016, největší daňové hvězdy, daňové naděje, daňovou kancelář snů a finanční úřad snů. Široká veřejnost pak vybrala nejžádanějšího zaměstnavatele, nejlepšího lektora a TOP 10 nejvstřícnějších finančních úřadů. Dále byly vyhlášeny Daňový citron a nově tzv. Daňová třešnička. 
 
„Vážíme si toho, že s každým dalším ročníkem narůstá počet hlasujících i nominovaných. Výborná pověst soutěže a její vnímání mezi širokou veřejností jsou pro nás klíčové. Stále se snažíme soutěž zlepšovat, mezi novinky v letošním ročníku patří například vyhlášení kategorie Finanční úřad snů či Daňová třešnička, nově zveřejňujeme i pořadí v jednotlivých kategoriích. Velkou radost mám z rozšíření odborné poroty soutěže o další významná jména z oboru. Pevně věřím, že jdeme správným směrem,“ shrnul na konci slavnostního večera Petr Král, ředitel společnosti Wolters Kluwer ČR, cíle a novinky soutěže.
 
Vyhlášení výsledků proběhlo 16. února 2017 za účasti většiny nominovaných a řady významných osobností z daňové sféry na slavnostním večeru v hotelu International v Praze. Někteří odborníci obhájili své vítězství z minulých let, jiní získali titul poprvé. Podle kompletní výsledkové listiny (příloha Tiskové zprávy), jejíž součástí je nově taktéž informace o pořadí prvních pěti kandidátů za každou kategorii, můžeme konstatovat, že se v některých případech jednalo o opravdu velmi těsný souboj. 
 
Daňovou osobností roku 2016 za státní sféru se stal Tomáš Rozehnal z Odvolacího finančního ředitelství, za komerční sféru obhájila svůj titul z minulého roku daňová poradkyně Olga Holubová.
 
Za největší daňovou hvězdu v oblasti daně z přidané hodnoty byl zvolen Tomáš Krása z Finančního úřadu pro Středočeský kraj, v oblasti daně z příjmů právnických osob Jiří Nesrovnal, v kategorii daně z příjmů fyzických osob vyhrála Lucie Rytířová, za oblast mezinárodních daní byla zvolena Hana Skalická, daňovou hvězdou v oblasti transfer pricingu je Jiří Teichman, v kategorii fúzí a akvizic obhájil své vítězství z minulého roku Jiří Hlaváč a největší daňovou hvězdou ve správě daní za rok 2016 je Petra Nováková.
 
Největšími daňovými nadějemi se stali Daniel Hušek z Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Julie Prokopová ze společnosti Rödl & Partner a Alena Dugová působící ve společnosti Deloitte Advisory.
 
Do Daňové kanceláře snů zvolila v letošním roce veřejnost tyto osobnosti: Tomáš Brandejs, Petr Drahoš, Alena Dugová, Ditta Hlaváčková, Julie Prokopová, Lucie Rytířová a Hana Skalická.
 
V nové kategorii Finanční úřad snů se umístili: Zuzana Binarová, Daniel Hušek, Tomáš Jaroš, Tomáš Krása, Andrea Pietrová, Kateřina Váňová a Václav Zíka.
 
Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních se stala společnost Mazars, jež vystřídala na pomyslném trůnu společnost TPA Horwath. Společnost Mazars působí v České republice již 22 let a poskytuje služby v oblasti auditu, daňového a transakčního poradenství, účetnictví a znalectví.
 
Nejlepším daňovým lektorem za soukromou sféru byla ve veřejném hlasování zvolena Ivana Pilařová, za státní daňovou sféru získala nejvíce hlasů Hana Jedlanová z Finančního úřadu pro Středočeský kraj.
 
Daňovým citronem, který odráží nejproblematičtější oblast v daních, nebo to, co byste chtěli v daňových zákonech změnit, byly pro rok 2016 zvoleny pokuty za dodržování termínů u kontrolního hlášení, které v této kategorii vystřídaly loňského vítěze – nárůst daňové administrativy a povinností. 
 
Oblastí, která se naopak v tomto roce povedla, a Daňovou třešinku tedy získala Elektronická evidence tržeb. 
 
TOP 10 nejvstřícnějších územních pracovišť finančních úřadů (řazeno podle počtu hlasů):
•    Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Českých Budějovicích
•    Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště v Hořicích
•    Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Rumburku
•    Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 5
•    Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou
•    Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště v Mikulově
•    Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště v Jihlavě
•    Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 1
•    Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I
•    Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Ostrava II
 
Soutěž Daňař & daňová firma roku již druhým rokem pořádá nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. 
 
Generálním partnerem je Československá obchodní banka, a. s. „Jsme moc rádi, že jsme od roku 2010 partnerem soutěže, která se stala pojmem ve světě daňových odborníků, a chtěli bychom moc pogratulovat všem oceněným. Je nám jasné, že jejich práce není jednoduchá. Daňoví poradci musí udržovat svou kvalifikaci a orientaci v neustále se měnící legislativě a v nových podmínkách,“ říká ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

„My se snažíme daňové experty podporovat nejen touto soutěží, ale i rozvojem služeb, které by jim měly práci s firemním účetnictvím usnadnit. Dále chystáme různé technologické novinky, které mají komunikaci s bankou klientům v segmentu firemního bankovnictví ještě více urychlit a zjednodušit,“ dodává Petr Manda. Jedná se o novou službu ČSOB CEB – zabezpečená elektronická komunikace s bankou, prostřednictvím které mohou podnikatelé jednoduše posílat a podepisovat potřebné smlouvy či jejich aktualizace. Hlavní výhodou je právě dostupnost. Banka pak veškerou dokumentaci pro klienta archivuje a ten se nemusí o nic starat. Vyřízení požadavků je rychlé a bezpečné stejně jako internetové bankovnictví.
 
Kompletní výsledková listina  ze slavnostního večera je uveřejněna zde.
Fotogalerie zde.

Vyrovnaná partie mezi státní a komerční sférou

Praha, 12. 2. 2016
 
Soutěž ČSOB Daňař & daňová firma roku 2015 již zná své výsledky. Téměř 100 nominovaných daňařů, 200 územních pracovišť finančních úřadů a 7 000 hlasujících. Laická i odborná veřejnost hlasovala prostřednictvím internetu o těch nejlepších z nejlepších v oblasti daní. V celkem osmi kategoriích obsadili vítězné příčky zástupci komerční i státní daňové sféry. Hlasování tohoto ročníku soutěže probíhalo od 13. listopadu do 8. ledna. Daňová veřejnost tak zvolila z nominovaných kandidátů daňovou osobnost roku 2015, největší daňové hvězdy, daňové naděje a daňovou kancelář snů. Široká veřejnost pak vybrala nejžádanějšího zaměstnavatele, nejlepšího lektora a TOP 10 nejvstřícnějších finančních úřadů a přidělila Daňový citron. 
 
„Hlasování se zúčastnil rekordní počet hlasujících a jsem velmi rád, že soutěž má takovou odezvu nejen mezi odborníky, ale i celou veřejností," shrnul výsledky soutěže Petr Král, ředitel společnosti Wolters Kluwer ČR.
 
Vyhlášení výsledků proběhlo 11. února 2016 za účasti většiny nominovaných a řady významných osobností z daňové sféry na slavnostním večeru v hotelu International v Praze. Někteří odborníci obhájili své vítězství z minulých let, jiní získali titul poprvé. 
 
Daňovou osobností roku 2015 za státní sféru se stala Eva Nedorostková z Odvolacího finančního ředitelství, za komerční sféru je pak osobností roku daňová poradkyně Olga Holubová.
 
Za největší daňovou hvězdu v oblasti daně z přidané hodnoty byl zvolen Tomáš Brandejs, v oblasti daně z příjmů právnických osob Eva Nedorostková, v kategorii daně z příjmů fyzických osob vyhrála Ditta Hlaváčková, za oblast mezinárodních daní byla zvolena Hana Skalická, daňovou hvězdou v oblasti transfer pricingu je Jiří Teichman, v kategorii fúzí a akvizic získal nejvíce hlasů Jiří Hlaváč a největší daňovou hvězdou ve správě daní za rok 2015 je Pavel Petrovic.
 
Největšími daňovými nadějemi se stali Tereza Köppelová z komerční sféry, Lucie Opluštilová z Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj a Martin Štětina působící na Finančním úřadu pro hlavní město Prahu. 
 
Daňovou kancelář snů, kterou byste jistě chtěli oslovit, zvolila veřejnost takto: Tomáš Brandejs, Petr Drahoš, Marie Juříková, Eva Nedorostková, Danuše Nerudová, Lucie Opluštilová, Pavel Petrovic, Tomáš Rozehnal, Hana Skalická, Tomáš Strnadel a Václav Zíka.
 
Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních se stala společnost TPA Horwath, která je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působících ve střední a jihovýchodní Evropě.
 
Nejlepším daňovým lektorem byl ve veřejném hlasování zvolen Aleš Šlosar z Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
 
Daňovým citronem, který odráží nejproblematičtější oblast v daních, nebo to, co byste chtěli v daňových zákonech změnit, byl pro rok 2015 zvolen nárůst daňové administrativy a povinností, který v této kategorii vystřídal loňského vítěze – nestálé právní prostředí. 
 
TOP 10 nejvstřícnějších územních pracovišť finančních úřadů je následující (řazeno abecedně):
•    Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Českých Budějovicích,
•    Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště ve Frýdku-Místku,
•    Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště v Hořicích,
•    Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště v Jičíně,
•    Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště v Mikulově,
•    Finanční úřad pro Plzeňský kraj, územní pracoviště v Plzni,
•    Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 1,
•    Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Rumburku,
•    Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště ve Znojmě,
•    Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou.
 
Soutěž Daňař & daňová firma roku nově pořádá nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. Vydáváme odborný obsah v elektronické i tištěné podobě a poskytujeme právní oporu mimo jiné formou právního informačního systému ASPI. 
Generálním partnerem je Československá obchodní banka, a.s. „Pro ČSOB jsou malé a střední podniky velmi důležitou klientelou. Víme, jak jsou pro chod podnikání účetnictví a daně podstatné. Chceme tedy být u aktivit, které pomáhají na význam této nedílné součásti podnikání upozorňovat a oceňovat daňařské profesionály, kteří podobně jako my pomáhají podnikatelům a firmám na českém trhu úspěšně působit a růst. Dlouhodobě podporujeme soutěž ČSOB Daňař & daňová firma roku právě proto, že nám dává i možnost sdílení zkušeností z každodenního života podnikatelů a firem a vzájemně čerpat inspiraci k dalšímu vylepšení našich služeb pro daňaře i naše klienty z řad podnikatelů a firem.“ říká Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB.
 
Kompletní výsledková listina k dispozici zde
Fotogalerie zde.

 

FINANČNÍ SPRÁVA BODOVALA V SOUTĚŽI DAŇAŘ ROKU

Praha, 23. ledna 2015
 
Pracovníci finanční správy i celá územní pracoviště finančních úřadů bodovala v soutěži „Era Daňař & daňová firma roku 2014“, pořádané společností DaněMEDIA s.r.o. a Era. V pátém ročníku soutěže specialistů ze státní i komerční daňové sféry se soutěžilo celkem v osmi kategoriích – daňová osobnost, nejvstřícnější územní pracoviště, nejlepší lektor, největší daňové hvězdy v jednotlivých oborech specializace, největší daňové naděje a daňová kancelář snů. Soutěžilo se také o nejžádanějšího zaměstnavatele v daních, ale i o „daňový citron“.

A jaké byly výsledky z pohledu státní daňové sféry? 

Laická i odborná veřejnost hlasovala na internetu a posílala své hlasy téměř 80ti nominovaným daňařům. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v Praze 23. ledna 2015. Z celkem 35 předaných diplomů oceněným výhercům jich 16 převzali pracovníci finanční správy.  

„Role finančních úřadů jako správců daně není vůbec jednoduchá. Podle letošních výsledků soutěže se však opět potvrdilo, že pracovníci Finanční správy ČR se této nelehké úlohy zhostili s velkou profesionalitou. Mám velkou radost z toho, že nás veřejnost vnímá pozitivně. Zpětná vazba o tom, co děláme dobře a co špatně, je pro nás velice důležitá a přínosná,“ shrnul výsledky soutěže generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

Daňovou osobností roku 2014 se za státní daňovou sféru stala Eva Kostolanská z Odvolacího finančního ředitelství. Své loňské vítězství v kategorii Nejlepší lektor/ka v daních obhájila Iva Rindová z FÚ pro Královohradecký kraj. Největší daňové hvězdy a největší daňové naděje roku 2014 pracují na Specializovaném finančním úřadu, jmenovitě Karel Alexa a Jan Oliva. V pomyslné jedenáctičlenné kanceláři snů zasedli i dva pracovníci finanční správy – již jmenovaný Jan Oliva a dále Tomáš Rozehnal z Odvolacího finančního ředitelství.

Jako nejvstřícnější územní pracoviště finančního úřadu za rok 2014 hlasující ocenili územní pracoviště v  Českých Budějovicích, Hlučíně, Hradci Králové, Jihlavě, Ostravě I, Plzni, Praze 1, Rumburku, Znojmě a Žďáru nad Sázavou (řazeno abecedně). 

A kdo si odnesl kyselý „daňový citron“? Na otázku, co vás nejvíce tíží aneb co byste uvítali, aby politici upravili v daňových zákonech, odpovědělo nejvíce hlasujících jednoznačně – „nestálé právní prostředí“.  
 
Kompletní výsledková listina k dispozici zde
Fotogalerie zde.
 
Ing. Petra Petlachová                        
Ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí        
Generální finanční ředitelství

 

Daňové veřejnosti nejvíce vadí časté změny v legislativě

Praha, 27. ledna 2014
 
Čtvrtý ročník soutěže Era Daňař & daňová firma roku 2013 potvrdil nespokojenost veřejnosti s častými změnami daňové legislativy. Neustálé změny v zákonech dostaly stejně jako loni anticenu Daňový citron roku. Nejvstřícnější pracovníci finančních úřadů jsou podle veřejného hlasování na internetových stránkách www.danarroku.cz v Jihomoravském kraji. 
 
Soutěž Era Daňař & daňová firma roku se každým rokem stále více dostává do povědomí nejen daňových odborníků, ale i veřejnosti, o čemž svědčí zejména nárůst zaslaných hlasů v jednotlivých kategoriích. „Díky této soutěži se nám daří nastavovat jakési pomyslné zrcadlo těm, kteří se oblasti daní a daňové problematice denně profesně věnují,“ říká Lenka Heřmánková, výkonná manažerka Ery, která má na starosti podnikatele. „Zároveň je to užitečná zpětná vazba i pro nás v bance, protože na základě získaných informací můžeme vytvářet nové služby a nástroje, které klientům usnadní podnikání a zkvalitní poskytované služby. Významný krok ve zjednodušování komunikace s veřejným sektorem představují třeba Komfortní datové schránky, do nichž je možné vstupovat přímo z prostředí elektronického bankovnictví. Era a ČSOB je zavedly loni na podzim a využívá je již řada našich klientů,“ upozorňuje Heřmánková.
 
Daňovou osobností roku 2013 ve státní sféře se stal Jan Knížek, ředitel Generálního finančního ředitelství. „V posledních třech letech jsme ve finanční správě zažili nesmírně hektické období – ať už šlo o zavedení daňového řádu do praxe, zavedení a správu druhého pilíře důchodové reformy nebo o rekodifikaci soukromého práva. Výsledky soutěže beru jako ohlédnutí za tím, jestli to děláme dobře nebo špatně, a jak nás vnímá laická a odborná veřejnost,“ shrnuje Knížek.

„Profese daňového poradce a správce daně je velmi náročná a vyžaduje rozsáhlé znalosti. Mezi daňaři je mnoho špičkových odborníků,“ tvrdí Martin Tuček, prezident Komory daňových poradců ČR. Jedním z nich je i Jiří Nesrovnal z N-Consult, jenž se stal daňovou osobností roku 2013 v komerční sféře.
 
Kompletní výsledky soutěže Era Daňař & daňová firma roku 2013 najdete na následující stránce.
 
Zdroj: 
Tisková zpráva, ČSOB, a.s. 
Martina Slavíková, tisková mluvčí Ery a Poštovní spořitelny
e-mail: martina.slavikova@erasvet.cz
mobil: +420 603 800 664

 
COOKIES
Vážený návštěvníku, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Data využijeme ke zlepšování našich služeb. Předem děkujeme za udělení souhlasu.
Souhlas můžete odmítnout zde.