Hlasování

Hlasování probíhá od 2. listopadu 2020 do 8. ledna 2021.

Více k harmonogramu soutěže viz Pravidla soutěže.